Digital Marketing - Imaggo
Digital Marketing

Digital Marketing

Generujemy Leady, budujemy świadomość marki, sprzedajemy produkty.
Do tego i wielu innych celów wykorzystujemy nowoczesne narzędzia marketingu cyfrowego.
Współpracując z nami masz gwarancję maksymalnego wykorzystania potencjału względem zaangażowanego budżetu. Działamy pro aktywnie - to my wychodzimy z propozycją nowych działań, a nie klienci.
Zobacz, jak to robimy.

Zostań klientem

Digital Marketing
– dlaczego my robimy to najlepiej?

Skutecznie wdrożone działania Digital Marketingowe zwiększają konwersje sprzedaży, poprawiają współczynnik ROI i generują większą liczbę jakościowych leadów. Wszystko dzięki zaprojektowanym procesom, sekwencjom i lejkom marketingowym, które współdziałają zgodnie z ustaloną strategią. Dziś promocja na Facebooku czy kampanie w Google nie działają, jeżeli nie są spójnie zaprojektowane w oparciu o proces zakupu przez Twojego klienta.

Zrozumienie specyfiki branży i procesu zakupu przez Klienta

To jeden z najważniejszych aspektów skutecznej kampanii reklamowej. Ma wpływ m.in na tak kluczowe aspekty jak komunikacja, kanały dotarcia, częstotliwość wyświetlania i czas "podgrzewania". Jeżeli kiedykolwiek prowadziłeś działania reklamowe bez tego etapu już wiesz, że mogły działać lepiej.

Podejście lejkowe zamiast kanałowego

Kanały dotarcia i komunikaty powinny być dostosowane do procesu zakupowego. Nie skupiamy się tylko na jednym kanale. Przy planowanych przez nas procesach ruch możemy pozyskiwać np. przez Google, podgrzewać na Facebooku, a zamykać sprzedaż poprzez automatyczną sekwencję mailową. Tylko kompletny proces uwzględniający szersze spojrzenie daje najlepsze rezultaty.

Rezultaty względem budżetu

Dobieramy rozwiązania, które najlepiej przełożą zainwestowany budżet na zwrot z inwestycji. Zawsze na pierwszym etapie prowadzonych działań wykonujemy szereg testów, aby wybrać te najskuteczniejsze.

Konsultacja

Współpracę rozpoczynamy poprzez konsultację i omówienie potrzeb Klienta. W ramach konsultacji staramy się zrozumieć problem i dopasować do niego najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Na tym etapie sprawdzamy również, czy jesteśmy w stanie pomóc Klientowi.

Warsztat zerowy

Warsztat zerowy pełni wiele funkcji. Jego celem jest dokładne określenie profilu idealnego klienta, a także zebranie wszelkich niezbędnych informacji na temat zachowania klienta w procesie zakupowym.

Po analizie tych danych podsumowujemy wnioski i w drugiej fazie warsztatu opracowujemy wraz z zespołem Klienta lejeki marketingowo-sprzedażowe. Rezultatem ostatniej części jest wypracowanie planu działania dla obu stron, tak aby Klient mógł również wykorzystać w procesie własne zasoby. Plan działania zawiera także wycenę działań oraz odpowiednio zaplanowany budżet reklamowy.

Wdrożenie

Wypracowany plan działania wdrażamy zgodnie z ustalonym harmonogramem wykorzystując własne zasoby, zasoby Klienta i w razie potrzeby firmy trzecie po akceptacji Klienta. Dzięki posiadaniu zarówno zespołu specjalistów w zakresie tworzenia kampanii reklamowych, tworzenia treści  jak i programistów, grafików i project managerów kontrolujemy jakość i cele kampanii oferując pełne wsparcie 360 stopni.

Utrzymanie i optymalizacja

Opracowany i wdrożony proces utrzymujemy oraz usprawniamy, tak aby zmaksymalizować jego skuteczność i potencjał.

Zainteresowany?

Porozmawiajmy
o współpracy

Skorzystaj z formualrza

Co wchodzi
w skład
naszych
działań?

 • Facebook Ads

 • Prowadzenie profili w Social Media

 • Email Marketing

 • Marketing Automation

 • Pop-upy

 • Warsztaty i konsultacje

 • Google Ads

 • Google Analytics

 • Landing Page

 • Dynamic Content

 • Dedykowane Aplikacje

 • Live Chat

Wykorzystaj nasze doświadczenie

Porozmawiajmy o współpracy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Imaggo w celach marketingowych. Wiem, że w każdej chwili będę mógł odwołać zgodę.